• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się II Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Transmisja z przebiegu obrad jest dostępna na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemStarosta Bialski, Mariusz Filipiuk zaprasza do udziału w konferencji rolniczej „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego” nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28 listopada w Białej Podlaskiej.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Gmina Rossosz zajęła II miejsce w Polsce w rankingu Pisma samorządowego "WSPÓLNOTA" podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 - 2017 w kategorii: gminy wiejskie.

W dniach 2 - 3 października 2018 r. w Katowicach w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się ponad 80 dyskusji panelowych, w których udział wzięło około 1000 uczestników – liderów