Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia, że w czerwcu br. zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017, który miał na celu zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących o charakterze

edukacyjno - warsztatowym.

 

Poniżej krótka informacja podsumowująca efekty działań przeprowadzonego programu.

Informacja  - plik PDF (302KB).