Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia, że w czerwcu br. zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017, który miał na celu zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących o charakterze

edukacyjno - warsztatowym.

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2017 w okresie: sierpień 2017 - czerwiec 2018 - najważniejsze liczby:

  • 336 - liczba osób potrzebujących, do których dotarła pomoc żywnościowa, w tym:
    • 161 kobiet
    • 175 mężczyzn
  • 16 222 kilogramów żywności przekazane zostało w 976 paczkach,
  • 88 osób -  w tym 76 kobiet oraz 12 mężczyzn - uczestniczyło w 4 warsztatach, które zostały zorganizowane ramach w działaniach towarzyszących.

 

Ulotka - plik JPG (140KB).
Informacja  - plik PDF (302KB).