grafika komputerowa przedstawiająca logo wód polskichInformacja o sytuacji meteorologiczno - hydrologicznej na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - stan na dzień 29 lipca 2019 r. na godz. 6:00 UTC.

Informacja - plik PDF (302KB).