grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

W dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Biuro Powiatowe ARiMR organizują bezpłatne szkolenie z udziałem przedstawiciela ARiMR, na którym będą omawiane zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2019 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020, w tym e-wniosek.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bialskiego, na szkolenie, dotyczące prowadzenia uproszczonej ewidencji i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologiczno - Rolniczej

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy OHP w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 10. Tematem spotkania będą: "Regionalne Konsultacje, Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw" Szczegółowe informacje w pliku:

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemW imieniu Organizatorów zapraszamy na XII Edycję Targów Rolniczych Agro - Park 2019, które odbędą się w dniach 2 - 3 marca 2019 r., w Lublinie przy ul. Dworcowej 11. Szczegółowe informacje o programie Targów, trybie rejestracji zorganizowanych grup uczestników oraz możliwości otrzymania dofinansowania kosztów przyjazdu, zawierają poniżej zamieszczone pliki.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Paweł Chruściel, przekazuje do publicznej wiadomości Rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Treść Rozporządzenia - plik PDF (588KB).

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy został zamieszczony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz, który będzie obowiązywał w roku 2019. Najbliższy termin wywozu to dzień 3 stycznia 2019 r., w którym będzie odbierany popiół.

 

 

grafika komuperowa przedstawiająca bombkę choinkową, świeczki, gwiazdki

      Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

będą radosne, spokojne i przepełnione

wzajemną życzliwością,

  a Nowy 2019 Rok niech obdaruje wszystkich

 pomyślnością i szczęściem.

 

Życzenia składają:

Kazimierz Weremkowicz - Wójt Gminy Rossosz
Jan Marcinkiewicz - Przewodniczący Rady Gminy

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo krus

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników z gminy Rossosz na szkolenie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu. Prowadzący spotkanie omówią zasady BHP w gospodarskie rolnym, zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w rolnictwie, podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz rehabilitacji

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemGminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu zaprasza wszystkich miłośników poezji na Wieczór Poezji Patriotycznej, który odbędzie się 29 listopada 2018 r. w GBP. Początek spotkania o godz. 17:00. Więcej szczegółów w Zaproszeniu - plik JPG (72KB).

 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemStarosta Bialski, Mariusz Filipiuk zaprasza do udziału w konferencji rolniczej „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego” nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28 listopada w Białej Podlaskiej.