W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wójta Gminy Milanów zapraszamy do udziału w IV Wojewódzkim Święcie Ziół, które odbędzie się 8 lipca 2018 r. w Milanowie. Na przybyłych gości, oprócz doznań kulinarnych, czeka mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów, a szczegółowy program imprezy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela) na obiekcie sportowym "Orlik".  Program imprezy przewiduje wiele atrakcji, w tym m. in.: mecz piłki nożnej Uczniowie SP vs. Seniorzy, pokaz baniek mydlanych,  malowanie

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w ramach realizacji projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, Urząd Gminy Rossosz rozpoczyna przyjmowanie wpłat na wkład własny od mieszkańców. Wpłat należy dokonywać do 15 lipca 2018 r. na wydzielone konto projektu o numerze:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2018 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach tego programu, w dniach 21.05.2018 - 30.06.2018 r., będzie prowadzona kwalifikacja osób i rodzin

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Starosta powiatu bialskiego zawiadamia, że firma PMG SILESIA Sp. z. o.o z siedzibą w Katowicach, realizując zamówienie publiczne będzie wykonywać na terenie powiatu bialskiego, w tym również na części gminy Rossosz, prace geodezyjne i kartograficzne. Zakres prac będzie obejmował m. in. konserwację punktów geodezyjnych, stabilizację punktów geodezyjnych na budynkach, czy pomiar geodezyjny wszystkich punktów

Wójt Gminy Rossosz informuje, iż w związku z zakończeniem pięcioletniego okresu użyczenia instalacji solarnych zamontowanych w 2012 roku, nastąpi ich przekazanie dotychczasowym użytkownikom na własność.

Spotkanie dotyczące przekazania instalacji odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 10 maja br. o godz. 17:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu. W trakcie spotkania nastąpi również uzgodnienie dotyczące

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w dniach 20 - 30 marca 2018 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W zamieszczonym poniżej komunikacie zawarto szczegółowe informacje, w jaki sposób i na jakich terenach będzie prowadzona akcja szczepień oraz jakie środki ostrożności należy w związku z tymi działaniami

Aktualizacja na dzień 12 marca 2018 r.

W związku z opublikowaniem nowych wersji Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, zamieszkamy ich aktualnie obowiązujące wersje.