grafika komputerowa przedstawiająca logo programu narodowe czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu i Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zapraszają do uczestnictwa Narodowym Czytaniu, które odbędzie się we wtorek 10 września 2019 r. od godz. 16:00 do 18:00 (taras GOK). 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniem

W imieniu organizatorów zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019, które odbędą się w dniu 8 września 2019 r. w miejscowości Radawiec.

 

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaWójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2019/2020. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Rossosz oraz na stronie internetowej Urzędu.Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2019 r.

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniem

W imieniu Sołectwa Kożanówka oraz OSP Kożanówka zapraszamy na festyn na pożegnanie wakacji. Szczegółowy program  imprezy zawiera Zaproszenie - plik PDF (192KB)

 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniem

W imieniu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej serdecznie zapraszamy na obchody tegorocznego święta plonów czyli XXI Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Wilczynie w dniu 1 września 2019 r., na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Szczegółowy program wydarzenia zawiera poniżej zamieszczony plakat.

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniem

Wójt Gminy Rossosz zaprasza na Dożynki Gminne 2019, które odbędą się w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Romaszkach. Szczegółowy program  imprezy zawiera Zaproszenie - plik PDF (2.4MB)

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu stypendia pomostoweInformujemy, że w ramach Programu Stypendiów Pomostowych wystartował nabór wniosków na stypendia, w którym studenci pochodzący ze wsi i małych miasteczek mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach nauki. Wnioski można składać przez internet w terminie do

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zawiadamia, że postępowanie dotyczące zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 3 lat, zostanie zakończone do dnia 31 sierpnia 2019 r. O wszczęciu postępowania informowaliśmy w tym artykule.

 

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaUrząd Gminy Rossosz informuje, że na podstawie artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora w dniu 15.07.2019 r. (poniedziałek) w godzinach 10:30 - 11:30 w Urzędzie Gminy Rossosz (sala USC) odbędzie się dyżur poselski Pani Poseł Kornelii Wróblewskiej.

 

 

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej jako organizator Dożynek Powiatowych, które odbędą się 1 września 2019 r. w Grabanowie, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach, jakie będą rozstrzygnięte i nagrodzone podczas tegorocznego Święta Plonów.