grafika komputerowa przedstawiająca logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowegoMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie naszego kraju, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie prowadzenia

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25 marca - 3 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Poniżej w punktach publikujemy najważniejsze informacje na temat planowanej akcji:

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

W dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Biuro Powiatowe ARiMR organizują bezpłatne szkolenie z udziałem przedstawiciela ARiMR, na którym będą omawiane zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2019 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020, w tym e-wniosek.

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rossoszu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rossoszu na rok szkolny 2019/2020. I tak, w dniach:

 - od 1 marca do 8 marca 2019 r. przyjmowane będą „Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego” (dotyczy dzieci zapisanych do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019).

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bialskiego, na szkolenie, dotyczące prowadzenia uproszczonej ewidencji i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologiczno - Rolniczej

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy OHP w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 10. Tematem spotkania będą: "Regionalne Konsultacje, Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw" Szczegółowe informacje w pliku:

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemW imieniu Organizatorów zapraszamy na XII Edycję Targów Rolniczych Agro - Park 2019, które odbędą się w dniach 2 - 3 marca 2019 r., w Lublinie przy ul. Dworcowej 11. Szczegółowe informacje o programie Targów, trybie rejestracji zorganizowanych grup uczestników oraz możliwości otrzymania dofinansowania kosztów przyjazdu, zawierają poniżej zamieszczone pliki.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się III Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Zapis przebiegu obrad jest dostępny na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.       

                         

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Paweł Chruściel, przekazuje do publicznej wiadomości Rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Treść Rozporządzenia - plik PDF (588KB).

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy został zamieszczony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz, który będzie obowiązywał w roku 2019. Najbliższy termin wywozu to dzień 3 stycznia 2019 r., w którym będzie odbierany popiół.