grafika komputerowa przedstawiająca megafonW związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w woj. lubelskim, Urząd Gminy Rossosz informuje, iż rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach: zboża ozime i jare, truskawki, krzewy i drzewa owocowe (tylko na glebach I i II kategorii), mogą składać w tutejszym Urzędzie oświadczenia dotyczące

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniem
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Konwentem Powiatów Województwa Lubelskiego i Targami Lublin SA organizują kolejną edycję konkursu "Rolnik Lubelszczyzny 2018". Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na wiejskich obszarach województwa lubelskiego

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela) na obiekcie sportowym "Orlik".  Program imprezy przewiduje wiele atrakcji, w tym m. in.: mecz piłki nożnej Uczniowie SP vs. Seniorzy, pokaz baniek mydlanych,  malowanie

grafika komputerowa przedstawiająca herb województwa lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków

grafika komputerowa przedstawiająca logo urzędu statystycznego w lublinie

Lubelski Urząd Statystyczny informuję, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.   

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Zapraszamy do udziału w X edycji organizowanego przez Starostę Bialskiego Konkursu: "Piękne, bo Bialskie", który jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego i obejmuje dwie kategorie:
1. Gospodarz roku
2. Najpiękniejszy ogród roku

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w ramach realizacji projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, Urząd Gminy Rossosz rozpoczyna przyjmowanie wpłat na wkład własny od mieszkańców. Wpłat należy dokonywać do 15 lipca 2018 r. na wydzielone konto projektu o numerze:

 

grafika komputerowa przedstawiająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2018 r. przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach tego programu, w dniach 21.05.2018 - 30.06.2018 r., będzie prowadzona kwalifikacja osób i rodzin

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu bezpieczni bez azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starosta powiatu bialskiego zawiadamia, że firma PMG SILESIA Sp. z. o.o z siedzibą w Katowicach, realizując zamówienie publiczne będzie wykonywać na terenie powiatu bialskiego, w tym również na części gminy Rossosz, prace geodezyjne i kartograficzne. Zakres prac będzie obejmował m. in. konserwację punktów geodezyjnych, stabilizację punktów geodezyjnych na budynkach, czy pomiar geodezyjny wszystkich punktów