• slider gmina demo4

  Wjazd od strony Białej Podlaskiej

 • slider gmina demo5

  Rzeka Zielawa

 • slider gmina demo6

  Boisko Orlik

 • slider gmina demo7

  Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce

 

grafika komputerowa przedstawiająca kopertę z zaproszeniemW imieniu Organizatorów zapraszamy na XII Edycję Targów Rolniczych Agro - Park 2019, które odbędą się w dniach 2 - 3 marca 2019 r., w Lublinie przy ul. Dworcowej 11. Szczegółowe informacje o programie Targów, trybie rejestracji zorganizowanych grup uczestników oraz możliwości otrzymania dofinansowania kosztów przyjazdu, zawierają poniżej zamieszczone pliki.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się III Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Zapis przebiegu obrad jest dostępny na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

grafika komputerowa przeddstawiająca herb gminy rossosz

Informujemy że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Rossosz odbyła się II Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Rossosz. Transmisja z przebiegu obrad jest dostępna na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.