PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA KOLORYSTYKI WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Spółka z.o.o, ul. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska przypomina, że będzie odbierało odpady komunalne tylko w workach o kolorze przypisanym danej segregacji:

Wójt Gminy Rossosz informuje, iż montażem instalacji fotowoltaicznych w podczas realizacji projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zajmuje się firma Foton Technik Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wyżej wymieniona firma może

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF.

 

Aktualizacja na dzień 12 marca 2018 r.

W związku z opublikowaniem nowych wersji Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, zamieszkamy ich aktualnie obowiązujące wersje.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).