Wójt Gminy Rossosz informuje, że w ramach realizacji projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, Urząd Gminy Rossosz rozpoczyna przyjmowanie wpłat na wkład własny od mieszkańców. Wpłat należy dokonywać do 15 lipca 2018 r. na wydzielone konto projektu o numerze:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Konwentem Powiatów Województwa Lubelskiego i Targami Lublin SA organizują kolejną edycję konkursu "Rolnik Lubelszczyzny 2018". Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na wiejskich obszarach województwa lubelskiego

Lubelski Urząd Statystyczny informuję, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.   

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki

Zapraszamy do udziału w X edycji organizowanego przez Starostę Bialskiego Konkursu: "Piękne, bo Bialskie", który jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego i obejmuje dwie kategorie:
1. Gospodarz roku
2. Najpiękniejszy ogród roku

Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków