Informujemy, że w dniu 22 października 2018 r. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania oraz Gmina Komisja Wyborcza zakończyły zliczanie głosów wyborców, którzy brali udział w Wyborach Samorządowych 2018, czyli głosowaniu na kandydatów do Rady Gminy Rossosz oraz na kandydata na Wójta Gminy Rossosz, a także na kandydatów do Rady Powiatu BialskiegoSejmiku Województwa Lubelskiego.

Gmina Rossosz zajęła II miejsce w Polsce w rankingu Pisma samorządowego "WSPÓLNOTA" podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 - 2017 w kategorii: gminy wiejskie.

W dniach 2 - 3 października 2018 r. w Katowicach w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się ponad 80 dyskusji panelowych, w których udział wzięło około 1000 uczestników – liderów

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego zmiany, jakie nastąpiły na terenie gminy Rossosz.

Link do filmu w serwisie YouTube - klik.

 

Lubelska Izba Rolnicza przypomina, że rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomoc przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Jak świetle obowiązujących od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) powinien przebiegać proces zatrudnienia pracowników do prac sezonowych w gospodarstwie rolnym,

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Z tego powodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

• świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., wnioski składane drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.,

Wójt Gminy Rossosz informuje, że w ramach realizacji projektu: „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”, montaż instalacji fotowoltaicznych przeprowadzi firma:

Foton Technik Sp. z o.o. 
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa