W związku ze zbliżającym się terminem płatności za odbiór odpadów komunalnych informujemy, że wpłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy Rossosz lub przelewem na przypisane każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe.

 

 

Terminy wpłat:

  • I rata – do 31 marca,
  • II rata – do 30 czerwca,
  • III rata – do 30 września,
  • IV rata – do 31 grudnia.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminie Rossosz:

  • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, opłata wynosi 25 zł miesięcznie od osoby,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, opłata wynosi 15 zł miesięcznie od osoby,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, opłata wynosi 125 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, opłata wynosi 75 zł miesięcznie od gospodarstwa.