grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w ramach działania pn. „Produkty lokalne szansa na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”, organizuje 3 wyjazdy studyjne do Portugalii, region Porto.

 

Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy powiatu bialskiego zainteresowani wymianą doświadczeń oraz transferem wiedzy i rozwiązań z Portugalii z zakresu wykorzystania produktów lokalnych i turystyki oraz upowszechnienie turystyki kulinarnej w naszym powiecie.

 

Pierwszy w wyjazdów zaplanowano na 30 czerwca – 3 lipca 2024 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizacji - link.