Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz zostało zamieszczone ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy na lata 2023 – 2030.

 

Z treścią ogłoszenia można się zapoznać pod linkiem - klik.