Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2024 roku rozpoczyna się nabór do „Gminnego Klubu Malucha w Rossoszu”. Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Rossosz.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rossosz lub z linku zamieszczonego na końcu artykułu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz, w terminie od 21 czerwca 2024 roku do 15 lipca 2024 roku.

Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w Regulaminie pierwszej rekrutacji do Gminnego Klubu Malucha w Rossoszu na rok 2024/2025, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Rossosz z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie terminu pierwszego postępowania rekrutacyjnego, regulaminu oraz wzoru karty zgłoszenia pierwszej rekrutacji do Gminnym Klubie Malucha w Rossoszu.

 

Dokumenty powiązane:

  • Regulamin pierwszej rekrutacji do Gminnego Klubu Malucha w Rossoszu  - plik PDF (236KB).
  • Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Rossoszz dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Rossoszu - plik PDF (310KB).

 

Biały baner zawierający od lewej: logo fundusze europejskie, flagę Polski, flagę UE, logo KPO