grafika komputerowa przedstawiająca napis aesef

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF.

 


Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przekazuje skan pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi dot. pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku z ASF z prośbą o poinformowanie producentów, którzy spełniają warunki udzielania pomocy i są nią zainteresowani.

Pismo - plik PDF (1 257KB).