grafika komputerowa przedstawiająca symbol recyklingu trzy strzałki

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA KOLORYSTYKI WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Spółka z.o.o, ul. Aleja Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska przypomina, że będzie odbierało odpady komunalne tylko w workach o kolorze przypisanym danej segregacji:

 

1) papier i tekturę - kolor worka niebieski;
2) szkło - kolor worka zielony;
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - kolor worka żółty;
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor worka brązowy;
5) popiół z kotłów CO- kolor worka inny niż wymieniony w pkt 1 - 4;
6) pozostałe zmieszane odpady (oprócz wymienionych w pkt 1 - 5) - kolor worka czarny.

Właściciele nieruchomości są zobligowani do zaopatrywania się we własnym zakresie w worki na odpady komunalne, które są powszechnie dostępne w sklepach i placówkach handlowych.