grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 21 – 26 września 2018 roku* zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Najważniejsze informacje:

  • szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²,
  • zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych,
  • dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo - plastikowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu,
  • nie wolno dotykać szczepionki,
  • jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
  • ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć,
  • każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii,
  • przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

    * Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Informacje na ten temat będą na bieżąco aktualizowanie na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.