Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Gmina Rossosz zajęła II miejsce w Polsce w rankingu Pisma samorządowego "WSPÓLNOTA" podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 - 2017 w kategorii: gminy wiejskie.

W dniach 2 - 3 października 2018 r. w Katowicach w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyło się ponad 80 dyskusji panelowych, w których udział wzięło około 1000 uczestników – liderów

samorządów, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu i kultury. Pierwszy dzień Forum zakończył się uroczystą Galą Inwestorów Samorządowych podczas której ogłoszono wyniki rankingów.

Ranking Sukces Mijającej Kadencji (2014 - 2018), opracowany został przez prof. dr hab. Pawła Swianiewicza i definiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej się kadencji w wymiarze finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Dane niezbędne do opracowania rankingu zaczerpnięte zostały z GUS, a także ze sprawozdań budżetowych samorządów i kilku innych źródeł. Nasza Gmina w latach 2014 - 2017, dzięki wielkim staraniom oraz zaangażowaniu wielu osób, uzyskała dotacje w wysokości 4 736,50 zł w przeliczeniu na mieszkańca, co dało nam tak wysoką pozycję wśród 1 538 gmin Polsce.

Dyplom za II miejsce przyznane Gminie Rossosz odebrał Wójt Gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz.