Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz uregulowaniu ewentualnych zaległości. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować wysłaniem upomnienia, a w końcowym etapie podjęciem na koszt podatnika odpowiednich czynności egzekucyjnych.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do końca każdego kwartału kalendarzowego, t. j. do: 

- 31 marca,
- 30 czerwca,
- 30 września,
- 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Rossosz, jak również przelewem na rachunek bankowy:

49 8025 0007 0420 0664 2000 0020.