Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do zapoznania się z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Zamieszczona informacja szczegółowo opisuje  cele programu, termin dystrybucji żywności, kryteria przyznawania pomocy, zasady przekazywania żywności oraz sposoby składania skarg. Zachęcamy do lektury.


Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018 - plik DOCX (22KB).
Podział żywności na osobę - plik PDF (423KB).