grafika komputerowa przedstawiająca logo krus

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników z gminy Rossosz na szkolenie, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu. Prowadzący spotkanie omówią zasady BHP w gospodarskie rolnym, zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w rolnictwie, podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników oraz rehabilitacji

leczniczej.

Na zakończenie spotkania pracownicy KRUS przeprowadzą konkurs z zakresu omawianych zagadnień. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają też kalendarz KRUS na 2019 rok.

Zapraszamy do uczestnictwa.