Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Osoby zainteresowane posiadaniem takiej Karty winni pobrać stosowny wniosek oraz oświadczenie i złożyć je w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uwaga: stronę 3 i 4 wniosku wypełniamy dla każdego członka rodziny.

 

Wniosek - plik PDF (94KB).

Oświadczenie - plik PDF (78KB).