grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rossoszu informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rossoszu na rok szkolny 2019/2020. I tak, w dniach:

 - od 1 marca do 8 marca 2019 r. przyjmowane będą „Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego” (dotyczy dzieci zapisanych do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019).

- od 11 marca do 29 marca 2019 r. przyjmowane będą "Wnioski o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci".

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego i Wnioski o przyjęcie do przedszkola nowych dzieci można pobierać w kancelarii przedszkola w godzinach pracy placówki.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3, 4, 5, 6 - letnie z terenu Gminy Rossosz.

Informacje dodatkowe. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej deklaracji w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce.

 

Pełna treść Ogłoszenia - plik PDF (1.12MB).

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola - plik DOCX (18KB).