grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starosta Powiatu Bialskiego zawiadamia, że w kwietniu 2019 r. rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów Gminy Rossosz. Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego została upoważniona firma:

 "POLKART" J. Janicki Sp. j.
ul. Warszawska 14/219
21-500 Biała PodlaskaW związku z powyższym właściciele nieruchomości proszeni są o umożliwienie wstępu na nieruchomości i do obiektów budowlanych osobom upoważnionym przez Starostę Bialskiego - pracownikom firmy, która jest wykonawcą ww. prac. Zakończenie modernizacji planowane jest na wrzesień 2020 roku.


Zawiadomienie Starosty Bialskiego - plik PDF (304KB).
Informacja - plik PDF (388KB).