Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Wójt Gminy Rossosz ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie obejmującym montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Oferowane

dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

 

 

By móc się ubiegać o dofinansowanie należy do Urzędu Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, pok. nr 9, w terminie do 19 czerwca br. złożyć deklarację udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioskodawcą może być tylko osoba zamieszkująca na terenie Gminy Rossosz oraz musi spełniać następujące kryteria:

Koszty podatku VAT nie stanowią wydatków kwalifikowalnych i nie będą objęte dofinansowaniem, co oznacza że beneficjent/mieszkaniec gminy sam jest zobowiązany do ich zapłaty.

Stawka podatku VAT będzie wynosiła:

Koszty niekwalifikowalne nieobjęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem 83 378 45 57 w. 7.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik PDF (184KB)
Regulamin projektu "Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz"- plik PDF (176KB)
Ankieta (instalacja fotowoltaiczna) - plik PDF (100KB)
Ankieta (instalacja solarna) - plik PDF (100KB)
Pełnomocnictwo - plik PDF (64KB)
Zgoda współwłaściciela - plik PDF (65KB)