Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknika

Z końcem grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Gminy Rossosz w 2015 r. W związku z powyższym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Rossosz, najpóźniej do końca października bieżącego roku, dokona wyboru dwóch ławników na lata 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Szczegóły procedury naboru zostały zapisane w zamieszczonym poniżej Ogłoszeniu oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rossosz.

 

Ogłoszenie o naborze na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - plik PDF (456KB).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - plik PDF (44KB).