grafika komputerowa przedstawiająca megafonDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 3 lat.

 

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Wydział Taryf Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, zapewnia stron czynny udział na każdym stadium postępowania i umożliwia dostęp do akt sprawy w godz . 8:00 - 16:00 w ciągu 7 dni od doręczenia (17 czerwca 2019 r.) poniżej zamieszczonego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - plik PDF (480KB).