grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie do 12 lipca 2019 roku.

 

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR.

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

Oświadczenia są dostępne u sołtysów poszczególnych sołectw, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski.

 

Oświadczenie o stratach w uprawach - plik DOC (56KB).
Oświadczenie o stratach w sadach - plik DOC (43KB).
Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie - plik DOC (57KB).