grafika komputerowa przedstawiająca logo instytutu uprawy nawożenia i globoznawstwa wpuławachWójt Gminy Rossosz przypomina, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach (IUNG) prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), mający na celu wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie

o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Na stronie internetowej SMSR regularnie publikowane są aktualne informację odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce w poszczególnych uprawach oraz okresach czasowych.

 

Poniżej linki do stron zawierających szczegółowe dane odnośnie występowania zjawiska suszy z ww. serwisu:

  • Komunikaty odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce wraz z komentarzem agrometeorologa - link
  • Zagrożenie suszą w gminie Rossosz (wersja tabelaryczna) - link
  • Mapy z potencjalnym zasięgiem suszy - link
  • Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) - link