grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zawiadamia, że uległa zmianie data zakończenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 3 lat z 31 sierpnia 2019 r. na 30 września 2019 r. O wszczęciu postępowania

informowaliśmy w tym artykule.

 

Zawiadomienie o zmianie terminu zakończenia postępowania - plik PDF (392KB).