grafika komputerowa przedstawiająca logo agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Na prośbę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej publikujemy ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach

rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

 

Ogłoszenie dostępne jest na na stronie internetowej ARiMR - link.