grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz" - link poniżej, który zawiera nowe zasady gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach położonych w Gminie Rossosz. Dlatego zapraszamy właścicieli nieruchomości do zapoznania się poniższymi informacjami.

 

 

Najważniejsze zmiany:

  • wysokość i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - szczegółowe informacje - link,
  • osoby, które zadeklarują, że posiadają kompostownik i będą dokonywać w nim kompostowania bioodpadów, mogą skorzystać z obniżenia wysokości opłaty o 12.5% - szczegóły w linku powyżej,
  • nowy numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - link,
  • w związku z wprowadzonymi zmianami każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji - plik DOCX (50KB), plik PDF (114KB),
  • od stycznia 2020 obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - plik PDF (23KB)
  • zgodnie z aktualnym harmonogramem w 2020 roku nie będą zbierane stare meble, odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci w formie tzw. wystawki, ponieważ tego typu odpady należy oddać do PSZOK,
  • aktualna ulotka, jak należy segregować odpady - plik PDF (72KB).

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Rossosz - plik PDF (667KB).