grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossoszJak podaje na swojej stronie internetowej Serwis Samorządowy SAP gmina Rossosz znalazła się w gronie trzech samorządów - miasta Sosnowiec oraz gmin Konstantynów i Rossosz, które w skali całego kraju na koniec 2018 r. uzyskały ponad 90 proc. poziom segregacji odpadów.

Ranking został sporządzony na podstawie danych GUS, a dokładniej wskaźnika procentowego udziału odpadów komunalnych zebranych czy też odebranych w sposób selektywny z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych łącznie z odpadami zmieszanymi.

W analizowanym okresie na terenie naszej gminy na sumaryczną ilość zebranych wszystkich odpadów komunalnych aż 91,1% z nich zostało zebrane i odebrane jako odpady posegregowane. Wyższe wskaźniki uzyskały tylko gmina Konstantynów - 93,8% oraz miasto Sosnowiec - 94,3%. Natomiast średnia wartość uzyskania odpadów posegregowanych w skali kraju to 29%, a najniższy wynik - mniej niż 1%.


Poziomy segregacji za 2018 r. uzyskane w niektórych gminach województwa lubelskiego:

 • Rokitno - 88,8%
 • Janów Podlaski - 85,5%
 • Łomazy - 77,6%
 • Wisznice - 75,3%
 • Zalesie - 75,1%
 • Wohyń - 74,1%
 • Sosnówka - 60,6%
 • Leśna Podlaska - 56%
 • Podedwórze - 52,4%
 • Jabłoń - 50,7%
 • Komarówka Podlaska - 40,6%
 • Drelów - 36%
 • Milanów - 34,5%