grafika komputerowa przedstawiająca logo państwowej inspekcji sanitarnejW związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem z Chin przekazujemy opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym informacje dotyczące nowego koronawirusa 2019-nCoV.

 

 

Nowy koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy biorą swoją nazwę od swojej specyficznej budowy – przypominają koronę w mikroskopie elektronowym. Są one dość powszechne w naszym świecie. Obok pandemicznych koronawirusów występują również takie, które nie wywołują bardzo ciężkich chorób u człowieka. Najczęściej są to zakażenia górnych, rzadziej dolnych dróg oddechowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że nowy koronawirus może być przenoszony z człowieka na człowieka.

Jak twierdzi Katarzyna Pancer z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny „najważniejsze jest obecnie to, by określić, jakie właściwości ma nowy koronawirus z Wuhan i czy będzie łatwo rozprzestrzeniać się wśród ludzi. Kluczowe zatem w tej chwili jest to, ile osób faktycznie może zakazić chorujący oraz skąd tak naprawdę ten wirus pochodzi. Jak podkreśla ekspertka trudno określić na razie stopień zaraźliwości tego wirusa”.

 

Pochodzenie i odnotowana liczba zakażeń

Większość zakażeń ma miejsce w kilkunastomilionowym mieście Wuhan, ale kilkadziesiąt osób zachorowało również m.in. w Pekinie, Szanghaju i Shenzhenie. Władze wprowadziły już specjalne środki zapobiegawcze, m.in. kontrole temperatury ciała na dworcach i lotniskach, ale wirus rozprzestrzenił się poza Chiny na cztery inne kraje. Pojedyncze przypadki stwierdzono już w Japonii, Tajlandii, Korei Południowej i na Tajwanie. W Australii kwarantannie poddano mężczyznę, który wrócił z podróży do Chin z objawami grypy. We wtorek 21.01.2020 r. stwierdzono pierwszy przypadek osoby zarażonej nowym rodzajem koronawirusa poza Azją u jednego z mieszkańców Waszyngtonu, o czym poinformowało Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. odnotowano 448 przypadków zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV w tym 9 zgonów.

 

Objawy

Objawy zachorowania obejmują gorączkę, kaszel i duszność. Badania rentgenowskie klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia nowym typem koronawirusa, choć badacze ustalili, że epidemia rozpoczęła się od jednego z targów owoców morza w mieście Wuhan, a 2019-nCoV przypomina wirusa wywołującego zespół ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej (SARS), który na początku lat dwutysięcznych wywołał globalną pandemię – zaraziło się nim wówczas ok. 8 tys. osób. Objawy wywoływane przez oba typy wirusów są podobne.

 

Zalecenia

Zalecenia dla podróżnych planujących podróż do Wuhan w Chinach według Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):
• unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
• unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
• unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
• przestrzeganie zasad higieny rąk,
• podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta.

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną oraz zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie europejskie instytucje na bieżąco ze sobą współpracują. Europa jest dobrze przygotowana na rozpoznanie i leczenie wirusa, który pod wieloma względami przypomina SARS.

 

Aktualna sytuacja

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, że:
• dalsze rozprzestrzenianie się wirusa na świecie jest prawdopodobne,
• obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia obywateli Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odwiedzających Wuhan,
• istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach o największej liczbie osób podróżujących z/do Wuhan (tj. w krajach Azji),
• istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo wykrycia przypadków importowanych w krajach UE/EOG,
• przestrzeganie odpowiednich zasad zapobiegania i kontroli zakażeń w krajach z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Wuhan (w szczególności w placówkach opieki zdrowotnej) powoduje, że ryzyko wystąpienia wtórnych przypadków w UE oceniane jest jako niskie.

 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

publikowane są aktualne informacje, w tym wskazówki dla osób podróżujących czy zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV.