grafika komputerowa przedstawiająca flagę polski na tle nieba z napisem wybory prezydenckie 2020

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa apelujemy do wszystkich wyborców o odpowiedzialne zachowanie podczas niedzielnego głosowania w lokalach wyborczych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń.

Przypominamy, że każda osoba, która chcę osobiście oddać głos w lokalu wyborczym, jest bezwzględnie zobowiązana do:

 

  • zasłaniania maseczką ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do lokalu wyborczego,
  • zachowania bezpiecznej odległości względem innych osób - odstęp min. 1.5 metra.

 

Dodatkowo, by ograniczyć ryzyko zakażania zaleca się:

  • używanie własnych rękawiczek jednorazowych,
  • korzystanie w własnego długopisu.

 

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym obowiązuje ograniczenie, że na 4 m2 ogólnodostępnej powierzchni lokalu wyborczego w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 1 osoba (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych). 

Oznacza to, że w danym lokalu wyborczym jednocześnie będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, zależna od jego wielkości. Informacje o dopuszczalnej liczbie osób przebywających w tym samym czasie będą wywieszone w lokalach wyborczych.

 

Plakat Państwowej Komisji Wyborczej „Głosujmy bezpiecznie" - plik PDF (665KB).