Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej informuję, że została opracowana aktualizacja do „Wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych”. Aktualizacja została opracowana w związku z pojawiającymi się przypadkami nieprzestrzegania przez rolników obowiązujących procedur mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa

COVID-19.

 

Nieprawidłowości dotyczyły głównie:
● niezgłaszania informacji PPIS o przyjeździe osób na teren gospodarstwa,
● brak przeprowadzenia testów w kierunku koronawirusa
● swobodnego przemieszczania się osób pozostających w kwarantannie na gospodarstwach należących do rolnika (brak wyznaczonej osoby do transportu lub brak kontaktu z ww. osobami).

Nowe wytyczne są dostępne na stronie gov.pl - link.