Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa terenie całego kraju funkcjonuję ponad 1 500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa, w których osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą profesjonalną pomoc i poradę. Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

Kto może otrzymać pomoc?

• każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. 

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

• przez internet: www.np.ms.gov.pl;
• przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.


 grafika promocyjna programu skorzystaj z darmowej pomocy prawnej