grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Kto może skorzystać z pomocy, pełny opis usługi, zakres udzielanych porad, wykaz punktów, w których można uzyskać pomoc oraz zasady jej udzielania, zostały szczegółowo opisane w poradniku opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, a dostępnym pod linkiem - klik.