Drukuj

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020r., poz. 174) zniesiono obowiązek rejestracji w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy zawieranych co najmniej na 10 lat. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie.

 

 

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt.1 wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, tj. potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów co najmniej na 10 lat, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy będzie dokonywane w referacie finansowo-podatkowym pokój nr 1 (podatki).

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.