zdjęcie przedstawiające przewód światłowodowyJak ogólnie wszystkim wiadomo od około pół roku na terenie Gminy Rossosz trwają prace przy rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej. Wśród sygnałów, jakie docierają od mieszkańców do Urzędu Gminy, przeważa przekonanie, że za te działania odpowiedzialne są władze Gminy Rossosz.

 

Stan faktyczny jest jednak inny, ponieważ prace prowadzone są w ramach założeń opracowanego na szczeblu krajowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3), którego wykonawcą, także i na naszym terenie, jest firma Fibee I Sp. z o.o., a obecny etap projektu jest realizowany na 21 obszarach 7 województw w Polsce.

 

Oznacza to, że cele programu, wybór technologii dostarczania internetu, określenie zasięgu - w tym wybór lokalizacji, które mają zostać podłączone do nowej sieci, zostały opracowane i są realizowane na wyżej wymienionych obszarach z pominięciem władz szczebla gminnego.

 

Dlatego wszelkie pytania odnoście realizowanego projektu prosimy kierować do podmiotów za te działania odpowiedzialnych.

 

Jednocześnie dostrzegając zainteresowanie ze strony mieszkańców odnośnie możliwości podłączenia się do nowoczesnej sieci internetowej przekazujemy informację od firmy Fibee I, że najprostszym sposobem weryfikacji, czy dana lokalizacje zostanie objęta zasięgiem sieci jest skorzystanie ze strony internetowej www.fiberhost.com, a dokładniej z zakładki Sprawdź zasięg.

 

Po wprowadzeniu adresu nieruchomości możliwe jest otrzymanie trzech wersji informacji zwrotnej:

  1. Adres w zasięgu sieci światłowodowej - co oznacza, że przyłącze jest już aktywne i możliwe jest podpisanie umowy z operatorem.
  2. Adres ujęty w planach - przyłącze nie jest jeszcze aktywne i na dzień weryfikacji nie można podpisać umowy, ale jest ujęte w planach projektu i przed jego zakończeniem zostanie podłączone. Na dzień dzisiejszy wykonawca nie jest w stanie dokładnie określić terminu zakończenia prac między innymi przez sytuację z koronawirusem. Szacuje się, że nastąpi to w drugiej połowie roku 2021.
  3. Adres nie jest w zasięgu sieci światłowodowej - w obecnym projekcie POPC nie została uwzględniona dana lokalizacja i dostęp do sieci nie będzie możliwy. Jednakże, jak twierdzą przedstawiciele firmy Fibee, takie zapytania o daną lokalizację po wpisaniu kontaktowego adresu email są zapisywane w bazie danych i mogą być uwzględniane przy projektowaniu i realizacji kolejnych etapów rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w niedalekiej przyszłości.

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne na stronach: