grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy informuje, że od 27 października 2020 r. Urząd Gminy jest czynny, ale obsługa interesantów będzie odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie i tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Dodatkowo przypominamy, że bieżące opłaty i zobowiązania można uiszczać przelewem bankowych lub za pomocą bankowości elektronicznej. Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na konto o numerze:

 

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320.

Wszelkie pozostałe należności, np. opłaty skarbowe, zobowiązania podatkowe, należy wpłacać na konto o numerze:

49 8025 0007 0420 0664 2000 0020.