Drukuj

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje zamieszczone są w artykule - link.

Dostępny też jest nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2021 roku - link.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe zmiany będą obowiązywać dopiero od początku 2021 r. Zobowiązania za rok 2020, których termin płatności upływa 31 grudnia br, będą rozliczane według zasad i stawek obowiązujących w roku 2020 opisanych tym artykule - link.