grafika komputerowa przedstawiająca megafonMarszałek Województwa Lubelskiego informuje, że został zaktualizowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Zgodnie z obowiązującym prawem zaktualizowany projekt podlega konsultacjom społecznym, o czym Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia  w poniższym obwieszczeniu. 

 

Obwieszczenie - plik PDF (175KB).