Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. upłynął termin wnoszenia opłat za odbiorów odpadów komunalnych za II kwartał 2021 roku. Jednocześnie przypominamy osobom, które zalegają z płatnościami z tego tytułu, że brak terminowej wpłaty skutkować może m. in.:

 

 

  • naliczaniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
  • skierowaniem do zobowiązanego upomnienia, którego koszt wynosi 11,60 zł,
  • wszczęciem przez Urząd Skarbowy postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej,
  • naliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego.

 

W przypadku otrzymania upomnienia w związku z brakiem wpłat, dokonując wpłaty należy w tytule przelewu wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia”.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych poniżej:

  • I rata do 31 marca,
  • II rata do 30 czerwca,
  • III rata do 30 września,
  • IV rata do 31 grudnia.

 

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320,

jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz.