Drukuj

Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. upłynął termin wnoszenia opłat za odbiorów odpadów komunalnych za II kwartał 2021 roku. Jednocześnie przypominamy osobom, które zalegają z płatnościami z tego tytułu, że brak terminowej wpłaty skutkować może m. in.:

 

 

 

W przypadku otrzymania upomnienia w związku z brakiem wpłat, dokonując wpłaty należy w tytule przelewu wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia”.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych poniżej:

 

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:

84 8025 0007 0420 0710 2000 0320,

jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz.