grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaW związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przypominamy najistotniejsze informacje.

 

 

 

 

Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy gminy Rossosz mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.


Gdzie i kiedy będą przyjmowane odpady?

Odpady komunalne selektywnie zebrane będą odbierane w miejscu znajdującym się przy ul. Batalionów Chłopskich 53 (plac za Gminnym Ośrodkiem Kultury). Najbliższy termin to 30.04.2021 r. w godzinach 8.30 - 14.00.


Jakie odpady będą przyjmowane?

Rodzaje odpadów, jakie można dostarczyć, zapisane zostały w Regulaminie PSZOK na rok 2021 - link.


Kto może oddać odpady?

Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Rossosz.


Informacje dodatkowe

  • Osoba oddająca odpady ma obowiązek dokonania ich rozładunku i umieszczenia w kontenerach.
  • Prosimy o nie przywożenie odpadów w godzinach innych niż wyznaczonych w dniu 30.04.2021 r.

 

Informacja - plik PDF (543KB).