grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Publikujemy list Prezesa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Generalnego Komisarza Spisowego w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

Warszawa, marzec 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin zakończenia spisu może ulec zmianie w związku z prowadzonymi obecnie pracami nad nowelizacją ustawy o spisie. O ostatecznym terminie zakończenia spisu GUS będzie informował na stronie spis.gov.pl w mediach iw przestrzeni publicznej.

 

Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził już w 1921 r. - od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat. To najważniejsze badania realizowane przez statystykę publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie.

 

Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Uczestnicząc w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, wpłyną Państwo bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców. Z wyników spisu będzie mógł skorzystać każdy z nas!

 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U.z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

 

Jak spełnić obowiązek spisowy? Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy po rozpoczęciu spisu, czyli od 1 kwietnia, wejść na stronę internetowa GUS spis.gov.pl, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania da formularza spisowego i zawartych w nim pytań.

 

Co zrobić w sytuacji braku dostępu do internetu? Mogą Państwo spisać się w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie przygotowano specjalne miejsca spisowe, albo przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

 

Najlepiej nie odkładać obowiązku spisowego do ostatniej chwili. Dzięki formularzowi internetowemu mogą Państwo spisać się w dogodnym miejscu i czasie.

 

Jeżeli nie spiszą się Państwo samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzić spis. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pracownika statystyki publicznej spis będzie przebiegać szybko i sprawnie. Zgodnie z ustawą, nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

 

Zapewniam, że przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

 

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zamieszczane są na stronie internetowej spis.gov.pl.

 

Z poważaniem

dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

List Prezesa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - plik PDF (710KB).