grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że z terenu Gminy Rossosz, zostały usunięte tzw. „dzwony”, czyli pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, takich jak opakowania szklane i opakowania z tworzyw sztucznych - dotyczy to również tych, które były zlokalizowane na placu za budynkiem Urzędu Gminy.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że to właściciel nieruchomości zobowiązany do przechowywania odpadów komunalnych aż do dnia ich odbioru przewidzianego w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rossosz. Co więcej, jeśli odpady komunalne zostaną wywiezione w miejsce do tego nieprzeznaczone, to właściciel nieruchomości, z one której pochodzą, zostanie pociągęty do odpowiedzialności za niewłaściwe ich przechowywanie, składowanie, czy nawet zaśmiecanie danego terenu, ponieważ taką możliwość przewiduje obowiązujące prawo:

 

  • Art. 145 kodeksu wykroczeń:„kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”,
  • Art. 154 kodeksu wykroczeń: „kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości (…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany”,
  • Art. 162 kodeksu wykroczeń:  
    § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
    § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”.