Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że od 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” (300+).

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS,
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia).

 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

 

Aktualizacja z dnia 30.06.2021: Osoby niemające dostępu do sieci będą mogły skorzystać z mobilnych punktów internetowych uruchomionych w placówkach POCZTY POLSKIEJ i innych instytucjach państwowych. Operatorem programu będzie ZUS, który zawarł już odpowiednie porozumienie w tej sprawie.