Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku zostanie uruchomiona możliwość składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

czyli centralnej bazy danych o budynkach. Zebrane dane mają umożliwić poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny - emisji substancji powodujących smog przez stare kotły grzewcze.

 

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, ma obowiązek złożyć deklarację. Można to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej. Czas na złożenie deklaracji w przypadku budynków już istniejących to 12 miesięcy, a w przypadku nowo powstałych obiektów - 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

W Urzędzie Gminy Rossosz deklaracje będą przyjmowanie w pokoju nr 9.

 

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie internetowej - link.

 

Dokumenty powiązane:

Deklaracja budynki mieszkalne - plik PDF (98KB)
Deklaracja budynki niemieszkalne - plik PDF (94KB)
Ulotka - plik PDF (2.5MB)
Film promocyjny - link